Organisasjon

Styret  for Stiftinga Hardingtonar
Geir Botnen - styreleiar  Tlf.:  909 92 403
Karen Margrethe Øystese - kasserar
Lars Inge Haugen
Benedikte Bergesen
 
Sekretær for Hardingtonar
Solfrid Aksnes   Tlf.: 476 01 056
 
Programutval
Geir Botnen   Tlf.: 909 92 403
Rut O. Rasmussen
Anne Cathrine Eiken
Lars Inge Haugen
 
Marknadsføring og sponsorar
Benedikte Bergesen
Solfrid Aksnes
 
Billettsal og  dørvakter
Karen Margrethe Øystese 
Kristin K Børve
Jeanine Heide
 
Redaksjon
Solfrid Aksnes
 
Teknisk ansvarleg
Vidar Sangolt    Tlf.:  924 44 897
 
Tryggleiksansvarleg
Margit Vangdal   Tlf.:  901 88 201
 
Transport ansvarleg
Hans Soldal   Tlf.:  977 74 489
 
Sjauing og catering backstage
Norheimsund Musikklag
Kontakt: Olav Skeie Lid  Tlf.: 916 41 325


e-post: post@hardingtonar.no 
Postadresse : Tolovegen 38, 5600 Norheimsund 

Org nr.: 981 656 661
Hovudsponsor
spv
Sponsorar
Hardintongar_sponosrlogoar_LL
Hardintongar_sponosrlogoar_KN
Hardintongar_sponosrlogoar_GBS
Hardintongar_sponosrlogoar_Thon
Hardintongar_sponosrlogoar_NN
Samarbeidspartnarar
harmonien-logo-liten
Musikselskabet
Harmonien
Kvam-herad
Kvam herad
Norsk-Kulturraad
Norsk Kulturråd
Hordaland-Fylkeskommune-svart
Hordaland fylkeskommune
  
Ein stor takk til våre samarbeidspartnarar og våre sponsorar. Utan deira støtte ville det ikkje bli ein Hardingtonar musikkfestival.
Grasrotandelen
Støtt Hardingtonar Stiftinga med grasrotandelen din når du tippar, kjøper lotto, joker o.s.v.
Hardingtonar, Tolovegen 38, 5600 Norheimsund   -   post@hardingtonar.no   -   Besøk oss på Facebook
Hovudsponsor
Hardintongar_sponosrlogoar_SPV
Sponsorar
Hardintongar_sponosrlogoar_LL
Hardintongar_sponosrlogoar_GBS
Hardintongar_sponosrlogoar_NN
 
Hardintongar_sponosrlogoar_KN
Hardintongar_sponosrlogoar_Thon

Ein stor takk til våre samarbeidspartnarar og våre sponsorar. Utan deira støtte ville det ikkje bli ein Hardingtonar musikkfestival.

 
Samarbeidspartnarar
harmonien-logo-liten
Musikselskabet
Harmonien
Kvam-herad
Kvam herad
Norsk-Kulturraad
Norsk Kulturråd
Hordaland-Fylkeskommune-svart
Hordaland fylkeskommune
Grasrotandelen
Støtt Hardingtonar Stiftinga med grasrotandelen din når du tippar, kjøper lotto, joker o.s.v.
Hardingtonar, Tolovegen 38, 5600 Norheimsund   -   post@hardingtonar.no  -  Besøk oss på Facebook