Organisasjon

Styret  for Stiftinga Hardingtonar
Geir Botnen - styreleiar  Tlf.:  909 92 403
Karen Margrethe Øystese - kasserar
Lars Inge Haugen
Margit Vangdal
 
Sekretær for Hardingtonar
Arngunn Timenes Bell   Tlf.: 975 15 156
 
Programutval
Geir Botnen   Tlf.: 909 92 403
Rut O. Rasmussen
Anne Cathrine Eiken
Lars Inge Haugen
 
Billettsal og  dørvakter
Karen Margrethe Øystese 
Kristin K Børve
Jeanine Heide
 
Redaksjon
Arngunn Timenes Bell
 
Teknisk ansvarleg
Vidar Sangolt    Tlf.:  924 44 897
 
Tryggleiksansvarleg
Margit Vangdal   Tlf.:  901 88 201
 
Sjauing og catering backstage
Norheimsund Musikklag
Kontakt: Olav Skeie Lid  Tlf.: 916 41 325


e-post: post@hardingtonar.no 
Postadresse : Tolovegen 38, 5600 Norheimsund 

Org nr.: 981 656 661