Organisasjon

Styret  for Stiftinga Hardingtonar
Geir Botnen - styreleiar  Tlf.:  909 92 403
Karen Margrethe Øystese - kasserar
Lars Arvid Oma
Margit Vangdal
 
Sekretær for Hardingtonar
Arngunn Timenes Bell   Tlf.: 975 15 156
 
Programutval
Geir Botnen   Tlf.: 909 92 403
Rut O. Rasmussen
Anne Cathrine Eiken
Maike Aarebrot Flick
Vidar Sangolt
 

e-post: post@hardingtonar.no 
Postadresse : Tolovegen 38, 5600 Norheimsund 

Org nr.: 981 656 661