Plakaten

Plakaten for Hardingtonar har frå starten vorte utforma av ein lokal kunstnar.
 

Plakaten for 2024 er utforma av Bodil Eide Laupsa.Tidlegare plakatkunstnarar har alle vore ein del av kunstnarnettverket Hardingpuls. Les meir om Hardingpuls her.

Sjå dei tidlegare plakatane her.
 
IMG_3309%202