geir opning

Hardingtonar 2022 er historie

Hjarteleg takk til alle som bidorog til å gjere Hardingtonar 2022 til den flotte festivalen det vart! 

Takk til dyktige utøvarar, driftige og smilande dugnadsfolk, og lydhøyrt og engasjert publikum!

Takk til levernadørar av varer og tenester! Og sist, men ikkje minst: Hjarteleg takk til støttespelarane våre som gjorde det mogeleg å lage Hardingtonar!