spv logo

Gode støttespelarar er gull verd!

Me er takknemlege for den gode stønaden me får frå både lokalt næringsliv, Kvam herad, Vestland fylke og frå Norsk kulturråd. Gode økonomiske støttespelarar er avgjerande for at me kan servere festivalpublikummet vårt gode opplevingar i juni. Hjarteleg takk!