plakat-18 nett

SERVERING på Hardingtonar.

På sundagskveld vert det også fingermat å få kjøpt. 
Me håpar at du som publikum vil setje pris på konsertprogrammet til Hardingtonar og ramma rundt.