idrettshall

Programmet til Hardingtonar byrjar å ta form. Me gler oss til atter ein gong å fylla, mellom anna, denne salen med flotte konsertar og med eit flott publikum. Fylg med på programmet som vert lagt ut etterkvart.