file%3dmesterklasser p rekstensamlingene - foto thor brodreskift 2 preview 1518203537 jpg%26dh%3d534%26dw%3d800%26t%3d4%26

MEISTERKLASSEkonsert i KABUSO

Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi er ein internasjonalt lærestad for pianistar og kammermusikarar, med base på Rekstensamlingene i Bergen. Tre gonger i året inviterer klaverakademiet til meisterklasser som varer 5-8 dagar, der handplukka  pianistar og pedagogar gjev undervisning for unge pianistar på høgast nivå.
Kunstnarleg  leiing for akademiet er pianistane Leif Ove Andsnes, Håvard Gimse, Christian Ihle Hadland og Geir Botnen. Dei er alle tidligare studentar av Prof. Jiri Hlinka.