livelise
Foto: Hardingtonar
rottingen
Foto: Hardingtonar

TVEITT-SONGAR og klaverstykker av Sæverud og Pedersen

Ei flott oppleving og ein lærerik konsert i biblioteket i dag.

Konserten er ein del av det kunstnariske forskingsprosjektet "(Un-)Settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means" og er tilknytt Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Prosjektet rettar søkjelyset på utøvande problemstillingar tilknytte ei rekkje norske komponistar. Målet er å undersøkje uttrykket i musikken og kva  verkemiddel utøvaren brukar for å få frem kunstnariske intensjonar i notebildet.
 
Tre av musikarane som deltek i forskingsprosjektet kjem til altso til Hardingtonar. Dei har starta å arbeide med Tveitt, Sæverud, og Pedersen.
Tre komponistar med kvar sitt særpreg, alle med tilknyting til Vestlandet.
 
Geirr Tveitt (1908 -1981) komponerte songar til dikt av mange norske lyrikarar, mellom anna Øverland som var svært begeistra for Tveitt si tonesetjing.
 
Morten Eide Pedersen (1958 – 2014) frå Lillestrøm, budde størstedelen av livet i Bergen der han bygde opp eit anerkjent komposisjonsstudium ved Griegakademiet. Han var sjølv komponist, men også ein etterspurt skribent og føredragshaldar. Stykket  T.S. Eliot-Impressions; er musikk som i fylgje komponisten ”mediterer over ulike strofer frå Eliots dikt som har brent seg fast i minnet”.
 
Harald Sæverud (1897-1992) skapte sitt eige personlige kunstnariske univers noko som er reflektert i klaverstykka hans.
 
PROGRAM 
Geirr Tveitt  til Øverland sine dikt:
Stjernenes hus
Dagvise – hilsen til morgenstjernen
Og si meg hvorfor vil du fare
Der flakker så røde stjerner
Et segl glir bort i kveldens blå
 
Morten Eide Pedersen frå:
T.S. Eliot-Impressions;
       
Harald Sæverud - utvalg av stykke frå:
"Slåtter og Stev fra Siljustøl"
"Lette Stykker"
"6 Sonatiner"
 
Hovudsponsor
spv
Sponsorar
hardintongar sponosrlogoar ll
hardintongar sponosrlogoar kn
hardintongar sponosrlogoar gbs
hardintongar sponosrlogoar thon
hardintongar sponosrlogoar nn
Samarbeidspartnarar
harmonien-logo-liten
Musikselskabet
Harmonien
kvam-herad
Kvam herad
norsk-kulturraad
Norsk Kulturråd
hordaland-fylkeskommune-svart
Hordaland fylkeskommune
  
Ein stor takk til våre samarbeidspartnarar og våre sponsorar. Utan deira støtte ville det ikkje bli ein Hardingtonar musikkfestival.
grasrotandelen
Støtt Hardingtonar Stiftinga med grasrotandelen din når du tippar, kjøper lotto, joker o.s.v.
Hardingtonar, Tolovegen 38, 5600 Norheimsund   -   post@hardingtonar.no   -   Besøk oss på Facebook
Hovudsponsor
hardintongar sponosrlogoar spv
Sponsorar
hardintongar sponosrlogoar ll
hardintongar sponosrlogoar gbs
hardintongar sponosrlogoar nn
 
hardintongar sponosrlogoar kn
hardintongar sponosrlogoar thon

Ein stor takk til våre samarbeidspartnarar og våre sponsorar. Utan deira støtte ville det ikkje bli ein Hardingtonar musikkfestival.

 
Samarbeidspartnarar
harmonien-logo-liten
Musikselskabet
Harmonien
kvam-herad
Kvam herad
norsk-kulturraad
Norsk Kulturråd
hordaland-fylkeskommune-svart
Hordaland fylkeskommune
grasrotandelen
Støtt Hardingtonar Stiftinga med grasrotandelen din når du tippar, kjøper lotto, joker o.s.v.
Hardingtonar, Tolovegen 38, 5600 Norheimsund   -   post@hardingtonar.no  -  Besøk oss på Facebook