img 0615
Risto Joost og Ragnhild Hemsing. Foto: Hardingtonar
Ragnhild Hemsing. Foto: Hardingtonar
Ragnhild Hemsing på Hardingfele. Foto: Hardingtonar

Opningskonserten med Bergen Filharmoniske Orkester

Dirigent Risto Joost
Den unge estiske dirigenten Risto Joost vert rekna som ein av dei mest allsidige og innovative  yngre dirigentane i dag. Han har allereie hatt viktige kunstnariske stillingar, mellom anna som sjefsleiar i Tallinns kammerorkester og kunstnarisk direktør for Birgitta Festival Tallinn.
Han har lykkast i viktige konkurransar og har i sin unge alder dirigert store orkesterverk med kjende orkester over hele verda. Den utdanna songaren og dirigenten vart i 2018  utnemnt til årets musikalist av den estiske radio-ERR for sin kunstnariske aktivitet. 


Om Ragnhild Hemsing
Ragnhild Hemsing skil seg ut som ein uvanleg allsidig artist. Ho har djupe røter i folkemusikktradisjonen, og på ein vellykka måte smeltar ho saman typiske trekk ved norsk folkemusikk og klassisk musikk på ein ungdommeleg, frisk og moderne måte.
Hemsing har eit stort repertoar med klassiske soloverk for fiolin, og supplerer det med meir kompliserte verk skrivne for hardingfele som til dømes Geirr Tveitts «Tri fjordar» for hardingfele og orkester.
I 2018 fekk ho Hilmar Alexandersen musikkpris nettopp fordi ho saman med ein imponerande karriere som klassisk fiolinist også på framifrå måte har makta å løfte fram folkemusikken og hardingfela.
Hardingtonar har hatt gleda av å ha Ragnhild Hemsing på programet fleire gonger og i ulike samanhengar dei siste 10 - 12 åra. 

Om Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) har status som nasjonalorkester i Noreg.  I 2015  kan dei som eit av verdas eldste orkestrer feira 250-års-jubileum.
Edvard Grieg var i si tid nær knytt til BFO, og i åra 1880-82 var han kunstnarisk leiar for orkesteret.
Bergen Filharmoniske Orkester er svært aktiv på platemarknaden og har dei siste åra hatt mange nye innspelingar med gode kritikkar, der fleire er høgt prislønte. Totalt har orkesteret bidrege med ca 100 utgjevingar.
Bergen Filharmoniske Orkester har sin base i Grieghallen, men er også heile Vestlandet sitt orkester. Dei har i mange år vore ein hjørnestein for musikkfestivalen Hardingtonar. Orkesteret tel i dag ca 100 faste musikarar.