velkomen heim-utsnitt

VELKOMEN HEIM

laurdag 10. juni kl. 12:30. Oppmøte utanfor Festvalkontoret i Galleri Puls.

Hardingtonar har inngått eit samarbeid med GJEVT.
GJEVT består av regissør Maike Flick og songar Anne Cathrine Eiken, som jobbar med å skapa unike konsertopplevingar på utradisjonelle stader.
I år inviterer Hardingtonar og GJEVT til konsertar heime hjå sambygdingar her i Norheimsund.
Konsertane blir haldne i tre ulike stover.
Publikum møter utanfor Festivalkontoret i Galleri Puls i sentrum av Norheimsund, laurdag 10. juni kl. 12:30. Herifrå går turen til fots til dei ulike stovene, leia av ein konsertvert.
Kvar konsert varar i 20–30 minutt. Etter kvar konsert går turen vidare til neste stove. Det vert ein spasertur på ca 15 - 25 minutt mellom kvar stove.
Artistane har skreddarsydd konsertane sine til sine stover.
Velkomen heim! Døra står på gløtt …

Artistane på konsertruta Velkomen heim er:
vokalgruppa Taus
pianist Frode Skag Storheim
dansar Lisa Nøttseter
kontrabassist Ole Amund Gjersvik
 
Hovudsponsor
Sponsorar
Samarbeidspartnarar
Musikselskabet
Harmonien
Kvam herad
Norsk Kulturråd
Hordaland fylkeskommune
  
Ein stor takk til våre samarbeidspartnarar og våre sponsorar. Utan deira støtte ville det ikkje bli ein Hardingtonar musikkfestival.
Støtt Hardingtonar Stiftinga med grasrotandelen din når du tippar, kjøper lotto, joker o.s.v.
Hardingtonar, Tolovegen 38, 5600 Norheimsund   -   post@hardingtonar.no   -   Besøk oss på Facebook
Hovudsponsor
Sponsorar
 

Ein stor takk til våre samarbeidspartnarar og våre sponsorar. Utan deira støtte ville det ikkje bli ein Hardingtonar musikkfestival.

 
Samarbeidspartnarar
Musikselskabet
Harmonien
Kvam herad
Norsk Kulturråd
Hordaland fylkeskommune
Støtt Hardingtonar Stiftinga med grasrotandelen din når du tippar, kjøper lotto, joker o.s.v.
Hardingtonar, Tolovegen 38, 5600 Norheimsund   -   post@hardingtonar.no  -  Besøk oss på Facebook