tveitt-nettside

SUNDAGSTUR til Bjødnabrakane

På oppfordring frå Hardingtonar, og i samråd med familien Tveitt, har Rotaryklubben i Kvam rydda store delar av tomta til Geirr Tveitt på Bjødnabrakane. Hardingtonar og familien vil difor i år invitera publikum til ei generalprøve på denne tomta som kan utviklast til ein konsert- og arrangementarena.

Transport til Tveit. På grunn av få parkeringsplassar på Tveit vert det sett opp skysstilbod frå Haldeplassen i Norheimsund til Tveit. Det tek ca 20 minutt å gå opp frå Tveitt til Bjødnabrakane på god skogsveg. Me oppfordre publikum om å nytta skysstilbodet eller gå heile vegen frå sentrum.
Billett til transporten på kr. 100,- kan kjøpast på Festivalkontoret (ved hotellet) med VIPPS eller kontant.
Hugs gode sko og drikke i varmen. Ta med noko å sitja på om du treng det.

NB! Pga skogbrannfaren vert det røykeforbod heile vegen opp og i heile skogsområdet.

Litt om Bjødnabrakane:
Bjødnabrakane er staden der Geirr Tveitt sette opp sin fyrste komponistheim for seg og familien sin. Langt oppe i lia ovanfor garden på Tveit med panoramautsikt over fjorden og Folgefonna skapte Tveitt mange av sine kjende komposisjonar. I dag er huset borte, berre murane står att, men panoramautsikta er den same. 
 
Det har vore mange tankar og idear om å skapa ein utearena for musikkframføring nettopp her, i Tveitt si ånd. Me vonar dette vert dei fyrste stega for å få draumen realisert.
 
På Geirr Tveitt si tid var det berre ein sti til Bjødnabrakane, i dag går det ein skogsveg opp, det er difor lett å gå opp i frå Tveit.  

 
Hovudsponsor
Sponsorar
Samarbeidspartnarar
Musikselskabet
Harmonien
Kvam herad
Norsk Kulturråd
Hordaland fylkeskommune
  
Ein stor takk til våre samarbeidspartnarar og våre sponsorar. Utan deira støtte ville det ikkje bli ein Hardingtonar musikkfestival.
Støtt Hardingtonar Stiftinga med grasrotandelen din når du tippar, kjøper lotto, joker o.s.v.
Hardingtonar, Tolovegen 38, 5600 Norheimsund   -   post@hardingtonar.no   -   Besøk oss på Facebook
Hovudsponsor
Sponsorar
 

Ein stor takk til våre samarbeidspartnarar og våre sponsorar. Utan deira støtte ville det ikkje bli ein Hardingtonar musikkfestival.

 
Samarbeidspartnarar
Musikselskabet
Harmonien
Kvam herad
Norsk Kulturråd
Hordaland fylkeskommune
Støtt Hardingtonar Stiftinga med grasrotandelen din når du tippar, kjøper lotto, joker o.s.v.
Hardingtonar, Tolovegen 38, 5600 Norheimsund   -   post@hardingtonar.no  -  Besøk oss på Facebook