Billettar

Me kan tilby: Enkeltbillettar - Konsertpakke - Festivalpass  - Ungdomsbillett til og med 25 år 


Enkeltbillettar:   Sjå kvar konsert
Konsertpakke:   Kr.  
Festivalpass:      Kr.

Ungdomsbillett til og med 25 år:   Kr. 150,-     
Born/unge til og med 16 år:  får gratisbillett til FESTTONAR - opningskonserten med BFO.
Born/unge: til dei andre konsertane gjeld Ungdomsbiletten.

Billettar vert selt på: http://hardingtonar.ticketco.no

Festivalkontor

Fredag   07.  juni kl. 11 - 17
Laurdag 08. juni  kl. 11 - 17
Sundag  09. juni  kl. 11 - 15

Telefonnummeret  til festivalkontoret er: 902 71 405

Overnatting

Thon Hotel Sandven 
Norheimsund
Tlf.:  56 55 20 88


Hytter:
Visitkvam turistinformasjon
 
tickeco-logo-stor-transparent

Festivalkontoret og konsertarenaane:

Hovudsponsor
spv
Sponsorar
hardintongar sponosrlogoar ll
hardintongar sponosrlogoar kn
hardintongar sponosrlogoar gbs
hardintongar sponosrlogoar thon
hardintongar sponosrlogoar nn
Samarbeidspartnarar
harmonien-logo-liten
Musikselskabet
Harmonien
kvam-herad
Kvam herad
norsk-kulturraad
Norsk Kulturråd
hordaland-fylkeskommune-svart
Hordaland fylkeskommune
  
Ein stor takk til våre samarbeidspartnarar og våre sponsorar. Utan deira støtte ville det ikkje bli ein Hardingtonar musikkfestival.
grasrotandelen
Støtt Hardingtonar Stiftinga med grasrotandelen din når du tippar, kjøper lotto, joker o.s.v.
Hardingtonar, Tolovegen 38, 5600 Norheimsund   -   post@hardingtonar.no   -   Besøk oss på Facebook
Hovudsponsor
hardintongar sponosrlogoar spv
Sponsorar
hardintongar sponosrlogoar ll
hardintongar sponosrlogoar gbs
hardintongar sponosrlogoar nn
 
hardintongar sponosrlogoar kn
hardintongar sponosrlogoar thon

Ein stor takk til våre samarbeidspartnarar og våre sponsorar. Utan deira støtte ville det ikkje bli ein Hardingtonar musikkfestival.

 
Samarbeidspartnarar
harmonien-logo-liten
Musikselskabet
Harmonien
kvam-herad
Kvam herad
norsk-kulturraad
Norsk Kulturråd
hordaland-fylkeskommune-svart
Hordaland fylkeskommune
grasrotandelen
Støtt Hardingtonar Stiftinga med grasrotandelen din når du tippar, kjøper lotto, joker o.s.v.
Hardingtonar, Tolovegen 38, 5600 Norheimsund   -   post@hardingtonar.no  -  Besøk oss på Facebook