Billettar

Me kan tilby: Enkeltbillettar - Festivalpass og Ungdomsbillettar til og med 25 år 


Enkeltbillettar:     Sjå kvar konsert
 
Festivalpass:         Kr. 1 000,-   (gjeld ikkje for Tveittsongar II og III)

Ungdomsbillett til og med 25 år:   Kr. 150,-     
Born/unge til og med 16 år:  får gratisbillett til Opningskonserten med BFO.
Born/unge: til dei andre konsertane gjeld Ungdomsbiletten.

Billettar vert selt på: http://hardingtonar.ticketco.no

Festivalkontor

Fredag   05.  juni kl. 11 - 17
Laurdag 06. juni  kl. 11 - 17
Sundag  07. juni  kl. 11 - 15

Telefonnummeret  til festivalkontoret er: 902 71 405

Overnatting

Thon Hotel Sandven 
Norheimsund
Tlf.:  56 55 20 88


For informasjon om hytter og andre nyttige ting:
www.visitkvam.no
 
tickeco-logo-stor-transparent

Festivalkontoret og konsertarenaane: