Billettar

Me kan tilby: Enkeltbillettar - Festivalpass - Konsertpakke - Dagskort på sundag og Ungdomsbillettar til og med 25 år 


Enkeltbillettar:          Sjå kvar konsert
 
Festivalpass:             Kr. 1595,-   (gjeld ikkje for Ettersmak og etterklang)
Konsertpakke            Kr. 1095,-  (gjeld for 3 kveldskonsertar i Norheimsund idrettshall)
Dagskort-sundag     Kr.  850,-    (gjeld for alle konsertane på sundagen)

Ungdomsbillett til og med 25 år:   Kr. 150,-     
Born/unge til og med 16 år:  får gratisbillett til FESTTONAR - opningskonserten med BFO.
Born/unge: til dei andre konsertane gjeld Ungdomsbiletten.

Billettar vert selt på: http://hardingtonar.ticketco.no

Festivalkontor

Fredag   07.  juni kl. 11 - 17
Laurdag 08. juni  kl. 11 - 17
Sundag  09. juni  kl. 11 - 15

Telefonnummeret  til festivalkontoret er: 902 71 405

Overnatting

Thon Hotel Sandven 
Norheimsund
Tlf.:  56 55 20 88


Hytter:
Visitkvam turistinformasjon
 
tickeco-logo-stor-transparent

Festivalkontoret og konsertarenaane: